Adwokat Dorota Brejza prowadzi Kancelarię Adwokacką w Inowrocławiu, oferując obsługę prawną klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie działalności Kancelarii znajdują się m.in.  sprawy gospodarcze, sprawy rodzinne, cywilne oraz karne. Celem nadrzędnym Kancelarii jest ochrona interesów prawnych Klienta, skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz uczciwość we wzajemnych relacjach.

Adwokat Dorota Brejza prowadzi Kancelarię Adwokacką w Inowrocławiu, oferując obsługę prawną klientów indywidualnych, przedsiębiorców, spółek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie działalności Kancelarii znajdują się m.in.  sprawy gospodarcze, sprawy rodzinne, cywilne oraz karne. Celem nadrzędnym Kancelarii jest ochrona interesów prawnych Klienta, skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz uczciwość we wzajemnych relacjach.

ADWOKAT DOROTA BREJZA

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria adwokacka oferuje wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. W zakresie działalności Kancelarii znajdują się m.in. sprawy rodzinne, cywilne, gospodarcze oraz karne.

Adwokat Dorota Brejza specjalizuje się w szczególności w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, dobra osobiste, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności,  mieszkaniowych, a także wszelkich sprawach karnych.

Specjalizacja

PORADY PRAWNE

Adwokat Dorota Brejza zajmuje się zarówno udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii i pism procesowych, jak i reprezentowaniem Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.

SPRAWY RODZINNE

Kancelaria adwokacka specjalizuje się głównie w sprawach rodzinnych, w szczególności rozwodowych, alimentacyjnych, o kontakty, władzę rodzicielską i wszelkich sprawach pomiędzy rodzicami a dziećmi.

SPRAWY CYWILNE

Adwokat Dorota Brejza prowadzi sprawy cywilne, w tym spraw o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, spadkowe, o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności,  a także liczne sprawy gospodarcze. Kancelaria ma doświadczenie w sprawach o dobra osobiste oraz o mobbing.

SPRAWY KARNE

Adwokat Dorota Brejza specjalizuje się także w sprawach karnych, jako obrońca w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

ADWOKAT DOROTA BREJZA

Adwokat Dorota Brejza

Adwokat Dorota Brejza ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskała absolutorium w Instytucie Socjologii UW. Pracę magisterską pt.: „Dzieciobójstwo jako zagadnienie prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne” obroniła w Instytucie Prawa Karnego pod kierunkiem prof. Lecha Gardockiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas aplikacji  przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy zakończonej w 2012 r. pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego. Od 2013 r. prowadzi własną indywidualną praktykę adwokacką skoncentrowaną głównie na prowadzeniu sporów sądowych w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu. Adwokat Dorota Brejza jest sędzią Sądu Arbitrażowego przy ORA w Bydgoszczy.

Adwokat Dorota Brejza jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, w którym uzyskała dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate). Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Blog
bądź na bieżąco

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych